Sotilaskotityötä uttilaisen varusmiehen hyväksi

Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys ry:n juuret ovat vuonna 1922 perustetussa Kouvolan Sotilaskotiyhdistyksessä ja vuonna 1935 perustetussa Utin Sotilaskotiyhdistyksessä. Vuonna 2002 nämä kaksi yhdistystä löivät hynttyyt yhteen ja yhdistyivät Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistykseksi. Teemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä, päätoimipaikkanamme Utissa sijaitseva sotilaskoti. Jalkaudumme myös myyntivaunumme kanssa maastoon ja olemme Puolustusvoimien mukana erilaisissa tapahtumissa, kouluttaudumme ja järjestämme sisariltoja ja-retkiä. Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseen sotilaskotityöhön varusmiesten hyväksi!

Japanilaista iltaa vietettiin 5.9. loistavan luennoitsijan Mira Mutrun johdolla ja sen jälkeen nautittiin myös Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen valmistava japanilainen ateria.

Elokuussa on juhlittu Puolustusvoimat 100 vuotta -kesäkiertueen merkeissä Kouvolan Kasarminmäellä ja uudet varusmiehetkin ovat valansa vannoneet Utin jääkärirykmentissä.

Utin lentotukikohdan 100-vuotistoimintapäivänä 

Sotilaskotityö 100 vuotta - kahvittelua helteisessä kevätsäässä 12.5. Kouvola-päivän yhteydessä