Sotilaskotityön "vihreä kirja"

Sotilaskotitoiminnan vihreästä kirjasta löydät tärkeää tietoa

koko sotilaskotijärjestön toiminnasta