Tykkimäestä Hammassyrjänmäkeen. Kalevi Sirenin pitämä sisarilta 22.10. klo 17.30 srk-keskus

7.9.2020

Utin kasarmi- ja leirialueiden historiaa. Ilmoittaudu 16.10. mennessä Tiinalle 040 7716401, tiina.utti1@gmail.com