Jäsentoimintaa

Sisariltojemme vieraina ovat olleet mm.
ministeri Elisabeth Rehn...
...oikeushammaslääkäri Helena Ranta...
...ja valtioneuvos Riitta Uosukainen

Kuukausittain järjestettävissä sisarilloissa, kulttuuri- ja virkistysretkillä sekä koulutusilloissa sisaret tapaavat toisiaan eri teemojen merkeissä. Sisariltojen aiheet vaihtelevat asiantuntijaluennoista tutustumiskäynteihin ja matkailu- ja ruokailtoihin. 

 

Teatteriretkiä järjestetään kaksi-kolme kertaa vuodessa. Vuosittain järjestetään uusien sisarten perehdytyskoulutus sekä muutaman vuoden välein mm. hygieniapassi- ja ensiapukoulutusta.